Ο κάδος δεν γεμίζει με νερό

Πιθανοί λόγοι και λύσεις: Τα λάστιχα της παροχής νερού δεν έχουν συνδεθεί σωστά, έχουν διπλώσει, βουλώσει ή έχουν διαρροή· η παροχή νερού δεν είναι ανοιχτή, η παροχή έχει πρόβλημα ή το νερό δεν έχει αρκετή πίεση· το φίλτρο έχει βουλώσει.

πίσω