Ο κάδος δεν στραγγίζει

Πιθανοί λόγοι και λύσεις: Κάποια απόφραξη στη συσκευή ή στον σωλήνα της αποχέτευσης· κάποιο ηλεκτρολογικό πρόβλημα ή προβλήματα με την αντλία. Για συσκευές εμπρόσθιας φόρτωσης, έλεγξε να δεις αν υπάρχει σωλήνας αποστράγγισης συνδεδεμένος με το φίλτρο της αντλίας στο μπροστινό μέρος της συσκευής σου – μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις για να αδειάσεις το νερό.

Αν δεν υπάρχει, αφαίρεσε το λάστιχο της αποχέτευσης από τα υδραυλικά σου και άδειασέ το σε ένα δοχείο. Για πλυντήρια άνω φόρτωσης, βγάλε τη συσκευή από την πρίζα και άδειασε το νερό με το χέρι.

πίσω