Το πλυντήριο δεν ξεκινά

Πιθανοί λόγοι και λύσεις: Η συσκευή δεν είναι στην πρίζα ή κάποιο καλώδιο, πρίζα ή βύσμα έχει πάθει ζημιά· δεν έχεις κλείσει σωστά την πόρτα ή η πόρτα έχει πάθει ζημιά· δεν έχεις βάλει σωστά την επιλογή προγράμματος.

πίσω