Δοσολογίες για υγρά

Η σωστή δοσολογία στο πλύσιμο έχει σημασία. Όπως είπαμε, η σκληρότητα του νερού και το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα σου καθορίζουν την ποσότητα απορρυπαντικού που χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις.


πίσω